Oskar Jansson

Födelsedatum:1893-06-11
Dödsdatum:1964-10-27
Gravsatt:1965-06-28
Ort:Sköllersta
Område: A
Gravnummer:A A 110
A A  110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se