Per Erik Michael Einarsson

Födelsedatum:1963-04-10
Dödsdatum:1998-11-06
Gravsatt:1998-11-27
Ort:Viksjöfors
Område: A
Gravnummer:A A 41
A A   41
A A   41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se