Per Evert Alfbo

Födelsedatum:1915-09-22
Dödsdatum:2007-12-31
Gravsatt:2008-01-10
Ort:Alfta
Område: A
Gravnummer:A A 23
A A   23
A A   23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se