Sigvard Per Alfred Larsson

Födelsedatum:1923-02-25
Dödsdatum:2017-05-14
Gravsatt:2018-05-11
Ort:Danderyd
Område: A
Gravnummer:A A 15
A A   15
A A   15
A A   15
A A   15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se