Anna Englund

Födelsedatum:1891-12-25
Dödsdatum:1968-03-17
Gravsatt:1968-03-23
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 43, 44
A M   43, 44
A M   43, 44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se