Anna Kristina Persson

Födelsedatum:1894-10-05
Dödsdatum:1981-12-05
Gravsatt:1981-12-12
Ort:Viken 6:12
Område: M
Gravnummer:A M 194, 195
A M  194, 195

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se