Axel Persson

Födelsedatum:1898-04-09
Dödsdatum:1967-04-04
Gravsatt:1967-04-08
Område: M
Gravnummer:A M 59, 60
A M   59, 60
A M   59, 60
A M   59, 60

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se