Beda Katrina Nyman

Födelsedatum:1910-11-25
Dödsdatum:1977-07-14
Gravsatt:1977-07-23
Ort:Grängsbo 12:8
Område: M
Gravnummer:A M 230, 231
A M  230, 231

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se