Brita Amanda F.aNdersson Norling

Födelsedatum:1895-05-13
Dödsdatum:1982-09-01
Gravsatt:1982-09-04
Ort:Sunnanåker 1:38
Område: M
Gravnummer:A M 156, 157
A M  156, 157

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se