Eida Maria Persson

Födelsedatum:1914-01-25
Dödsdatum:2011-11-28
Gravsatt:2012-06-01
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 218, 219
A M  218, 219

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se