Elin Broman

Födelsedatum:1913-03-08
Dödsdatum:2002-12-10
Gravsatt:2003-01-03
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 17, 18
A M   17, 18
A M   17, 18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se