Elin Sabina Blom

Födelsedatum:1883-08-09
Dödsdatum:1968-12-01
Gravsatt:1968-12-06
Ort:Långhed 15:16
Område: M
Gravnummer:A M 123, 124
A M  123, 124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se