Emma Kristina Andersson

Födelsedatum:1905-05-03
Dödsdatum:1989-06-21
Gravsatt:1989-06-30
Ort:Grängsbo 6:21
Område: M
Gravnummer:A M 97, 98
A M   97, 98

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se