Erik Vilhelm Björk

Födelsedatum:1892-01-15
Dödsdatum:1967-01-26
Gravsatt:1967-02-01
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 13, 14
A M   13, 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se