Frans Persson

Födelsedatum:1899-01-26
Dödsdatum:1977-07-13
Gravsatt:1977-07-23
Ort:Kyrkbyn 75:7
Område: M
Gravnummer:A M 238, 239
A M  238, 239

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se