Gustav Olsson

Födelsedatum:1912-06-07
Dödsdatum:1983-11-24
Gravsatt:1983-12-02
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 53, 54
A M   53, 54

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se