Johan Gunnar Ungman

Fd hemäg. | Skålsjön 2:5

1896-06-13 Födelsedatum
1976-07-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1976-07-23

A M 208, 209

Alfta kyrkogård

Alfta kyrkogårdar

Sverige, Gävleborg

Alfta kyrkogårdar

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

Alfta kyrkogård

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

Gravsatta inom samma gravplats