Johan Hjalmar Blom

Födelsedatum:1899-05-10
Dödsdatum:1977-06-08
Gravsatt:1977-06-18
Ort:Malvik 4:15
Område: M
Gravnummer:A M 228, 229
A M  228, 229

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se