Johan Olsson

Födelsedatum:1873-03-23
Dödsdatum:1968-05-30
Gravsatt:1968-06-08
Ort:Gäddvik 1:1
Område: M
Gravnummer:A M 94
A M   94

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se