Johanna Olsson

Födelsedatum:1893-05-01
Dödsdatum:1967-12-19
Gravsatt:1967-12-30
Ort:Galven 1:18
Område: M
Gravnummer:A M 51, 52
A M   51, 52
A M   51, 52
A M   51, 52
A M   51, 52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se