Jonas Olsson

Födelsedatum:1880-07-19
Dödsdatum:1967-01-30
Gravsatt:1967-02-11
Ort:Långhed 11:16
Område: M
Gravnummer:A M 63, 64
A M   63, 64
A M   63, 64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se