Jonas Sigurd Broqvist

Födelsedatum:1914-01-10
Dödsdatum:1969-02-16
Gravsatt:1969-02-22
Ort:Kyrkbyn 2:26
Område: M
Gravnummer:A M 117, 118
A M  117, 118

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se