Magnus Jonas Olsson

Födelsedatum:1891-08-19
Dödsdatum:1968-06-08
Gravsatt:1968-06-15
Ort:Malvik 3:21
Område: M
Gravnummer:A M 93
A M   93

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se