Maria Emilia Engblom

Födelsedatum:1912-02-29
Dödsdatum:1975-11-28
Gravsatt:1975-12-06
Ort:Sunnanåker 2
Område: M
Gravnummer:A M 180, 181
A M  180, 181
A M  180, 181

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se