Niklas Eckard

Födelsedatum:1888-08-05
Dödsdatum:1968-10-17
Gravsatt:1968-10-26
Ort:Älvkarhed 10:19
Område: M
Gravnummer:A M 103, 104
A M  103, 104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se