Olov Olsson Uppegårds

Födelsedatum:1887-11-02
Dödsdatum:1976-02-01
Gravsatt:1976-02-07
Ort:Hässja 2:4
Område: M
Gravnummer:A M 171, 172, 173
A M  171, 172, 173
A M  171, 172, 173

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se