Olov Viktor Olsson

Födelsedatum:1895-05-10
Dödsdatum:1977-03-23
Gravsatt:1977-04-02
Ort:Västanå 1:34
Område: M
Gravnummer:A M 244, 245
A M  244, 245

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se