Per Olsson

Födelsedatum:1886-01-09
Dödsdatum:1969-01-02
Gravsatt:1969-01-11
Ort:Galven 4:3
Område: M
Gravnummer:A M 75
A M   75

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se