Per Olsson

Födelsedatum:1879-09-16
Dödsdatum:1971-02-06
Gravsatt:1971-02-13
Ort:Sunnanåker 1:38
Område: M
Gravnummer:A M 73, 74
A M   73, 74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se