Sara Hanna Maria Engblom

Födelsedatum:1907-10-07
Dödsdatum:1969-03-03
Gravsatt:1969-03-15
Ort:Kyrkbyn 1:8
Område: M
Gravnummer:A M 121, 122
A M  121, 122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se