Svea Birgitta Broman

Födelsedatum:1918-04-13
Dödsdatum:1979-01-21
Gravsatt:1979-01-27
Ort:Prästbordet 1:2
Område: M
Gravnummer:A M 76
A M   76

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se