Alice Ingegerd Edlund

Födelsedatum:1937-08-14
Dödsdatum:2006-07-23
Gravsatt:2006-12-04
Ort:Alfta
Område: U
Gravnummer:A U 59
A U   59

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se