Johan Einar Blom

Födelsedatum:1911-05-10
Dödsdatum:1989-02-12
Gravsatt:1989-05-10
Ort:Bollnäs
Område: U
Gravnummer:A U 75
A U   75

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se