Karin Kristina Bengts

Födelsedatum:1954-01-22
Dödsdatum:1979-11-24
Gravsatt:1980-05-31
Ort:Hägersten
Område: U
Gravnummer:A U 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se