Kristina Enberg

Födelsedatum:1907-12-18
Dödsdatum:2006-01-03
Gravsatt:2006-10-10
Ort:Alfta
Område: U
Gravnummer:A U 34
A U   34
A U   34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se