Per Alfred Andersson

Födelsedatum:1899-04-08
Dödsdatum:1975-04-13
Gravsatt:1975-07-05
Ort:Alfta
Område: U
Gravnummer:A U 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se