Per Krister Braun

Födelsedatum:1920-08-03
Dödsdatum:1990-01-05
Gravsatt:1990-02-17
Ort:Kristinehamn
Område: U
Gravnummer:A U 72
A U   72

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se