Sigvard Erik Elfberg

Födelsedatum:1911-04-28
Dödsdatum:1995-06-21
Gravsatt:1995-09-15
Ort:Alfta
Område: U
Gravnummer:A U 57
A U   57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se