Verna Alice Andersson

Födelsedatum:1930-03-10
Dödsdatum:2009-07-05
Gravsatt:2009-10-12
Ort:Bollnäs
Område: U
Gravnummer:A U 38
A U   38
A U   38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se