Ib Thaning

Födelsedatum:1916-02-07
Dödsdatum:2007-03-30
Gravsatt:2007-04-27
Ort:MALMÖ
Område: B
Gravnummer:GK B 49-50
GK B    49-50
GK B    49-50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Allerums Pastorat

Allerums kyrkv 3
254 76 ALLERUM

042-16 70 00

allerums.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/allerum

Allerums gamla kyrkogård

Allerums kyrkv 3
25476 ALLERUM

allerums.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/allerum