Almunge pastorat

Almunge församlingsgård 7
740 10 Almunge

0174-15150

almunge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/almunge

Kyrkogårdar