Alma Cecilia Nilsson

Födelsedatum:1883-08-09
Dödsdatum:1943-01-31
Område: A
Gravnummer:2 A 72-73

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta