Chatarina Ingrid Bodil Alexandersson

Födelsedatum:1951-03-22
Dödsdatum:2013-03-27
Område: A
Gravnummer:2 A 43-44

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta