Edla Alfrida Johansson

Födelsedatum:1894-03-12
Dödsdatum:1963-09-01
Område: A
Gravnummer:2 A 123-125

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta