Einar Georg Andersson

Födelsedatum:1896-01-04
Dödsdatum:1977-04-02
Område: A
Gravnummer:2 A 77-78

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta