Gustaf Karlsson

Födelsedatum:1857-11-13
Dödsdatum:1929-11-15
Område: A
Gravnummer:2 A 74-75

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta