Gustav Adolf Karlsson

Födelsedatum:1873-12-18
Dödsdatum:1943-02-13
Område: A
Gravnummer:2 A 121-122

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta