Gustav Teodor Johnsson

Födelsedatum:1907-03-10
Dödsdatum:1935-05-02
Område: A
Gravnummer:2 A 107-109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta