Johanna Johansson

Födelsedatum:1864-10-16
Dödsdatum:1924-08-03
Område: A
Gravnummer:2 A 101

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta