Karl Andersson

Födelsedatum:1884-10-30
Dödsdatum:1965-11-28
Område: A
Gravnummer:2 A 92-93

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta